1 തസിമുള്ള 3  

ജാമിയ്യായിലെ നേതൃസ്ഥാനത്തെപ്പറ്റി

3 1ജാമ്യ്യായിൽ സ്ഥാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവന്‍ ഉല്‍കൃഷ്ടമായ ഒരു ജോലിയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നതു സത്യമാണ്. 2ഇമാം ആരോപണങ്ങള്‍ക്കതീതനും എകഭാര്യയുടെ ഭര്‍ത്താവും സംയമിയും വിവേകിയും അച്ചടക്കമുള്ളവനും അതിഥിസല്‍ക്കാരപ്രിയനും യോഗ്യനായ പ്രബോധകനുമായിരിക്കണം. 3അവന്‍ മദ്യാസക്തനോ അക്രമവാസനയുള്ളവനോ ആയിരിക്കരുത്; സൗമ്യശീലനും കലഹിക്കാത്തവനും അത്യാഗ്രഹമില്ലാത്തവനുമായിരിക്കണം. 4അവന്‍ തന്റെ കുടുബത്തെ ശരിയായി നിയന്ത്രിക്കുന്നവനും സന്താനങ്ങളെ അനുസരണത്തിലും വിനയത്തിലും വളര്‍ത്തുന്നവനുമായിരിക്കണം. 5സ്വന്തം കുടുബത്തെ ഭരിക്കാന്‍ അിറഞ്ഞുകൂടാത്തവന്‍ അള്ളാഹുവിന്റെ ജാമിയ്യായെ എങ്ങനെ ഭരിക്കും? 6അവന്‍ പുതുതായി ഈമാൻ സ്വീകരിച്ചവനായിരിക്കരുത്; ആയിരുന്നാല്‍ അവന്‍ അഹങ്കാരം കൊണ്ടു മതി മറന്നു ഇബിലീസിനെപ്പോലെ ശിക്ഷാവിധിക്കര്‍ഹനായി തീര്‍ന്നെന്നു വരും. 7കൂടാതെ, അവന്‍ ജാമിയ്യായ്ക്കു പുറത്തുള്ളവരുടെയിടയിലും നല്ല മതിപ്പുള്ളവനായിരിക്കണം: അല്ലെങ്കില്‍, ദുഷ്‌കീര്‍ത്തിയിലും ഇബിലീസിന്റെ കെണിയിലും പെട്ടുപോയെന്നു വരാം.

ജാമിയ്യായിലെ റുഹ്മത്തന്മാര്‍

8അതുപോലെ തന്നെ, റുഹ്മത്തന്മാര്‍ ഗൗരവബുദ്ധികളായിരിക്കണം: അസത്യവാദികളോ മദ്യാസക്തിക്ക് അധീനരോ ഹീനമായ ലാഭേച്ഛയുള്ളവരോ ആയിരിക്കരുത്. 9അവര്‍ നിര്‍മ്മല മനഃസാക്ഷിയോടു കൂടെ ഈമാന്റെ രഹസ്യം സൂക്ഷിക്കുന്നവരാകണം. 10ആദ്യമേതന്നെ അവര്‍ പരീക്ഷണ വിധേയരാകണം. കുറ്റമറ്റവരെന്നു തെളിയുന്ന പക്ഷം അവര്‍ ജാമിയ്യായിലെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യട്ടെ. 11അപ്രകാരം തന്നെ അവരുടെ സ്ത്രീകള്‍ ഗൗരവ ബുദ്ധികളും പരദുഷണം പറയാത്തവരും സംയമനമുള്ളവരും എല്ലാകാര്യങ്ങളിലും വിശ്വസ്തരുമായിരിക്കണം. 12റൂഹമത്തന്മാര്‍ ഏക പത്‌നീവ്രതം അനുഷ്ടിക്കുന്നവരും സന്താനങ്ങളെയും കുടുബത്തെയും നന്നായി നിയന്ത്രിക്കുന്നവരുമായിരിക്കണം. 13എന്തെന്നാല്‍, സ്തുത്യര്‍ഹമായി ശുശ്രൂഷചെയ്യുന്നവര്‍ ബഹുമാന്യമായ സ്ഥാനം നേടുകയും കലിമത്തുള്ള വ ഖുർബാനുള്ള ഈസാ[a] യഥാർത്ഥ ഗ്രീക്ക്: Ἰησοῦν (Iēsoun) അൽ മസീഹിലുള്ള ഈമാനില്‍ അടിയുറച്ച്, റൂഹാനിധൈര്യം സമ്പാദിക്കുകയും ചെയ്യും.

റൂഹാനീ ജീവിത രഹസ്യം

14നിന്റെ അടുത്തു വേഗം എത്തിച്ചേരാമെന്നു ഞാന്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 15ഇപ്പോള്‍ ഇത് എഴുതുന്നതാകട്ടെ, എനിക്കു താമസം നേരിട്ടാല്‍, ജീവിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ജാമിയ്യായും സത്യത്തിന്റെ തൂണും കോട്ടതുമായ അള്ളാഹുവിൻറെ ഭവനത്തില്‍ ഒരുവന്‍ പെരുമാറേണ്ടതെങ്ങനെയെന്നു നിന്റെ അറിവിനായി നിര്‍ദേശിക്കാനാണ്, 16നമ്മുടെ ഉമ്മത്തിന്റെ രഹസ്യം ശ്രേഷ്ടമാണെന്നു ഞങ്ങള്‍ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു.

ശരിരത്തില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടവന്‍ റൂഹുൽ ഖുദ്ധൂസിനാല്‍ നീതികരിക്കപ്പെട്ടു;

മലക്കുകൾക്കു ദൃശ്യനായി; ജന പദങ്ങളുടെയിടയില്‍ പ്രഘോഷിക്കപ്പെട്ടു;

ഈ ദുനിയാവ് അവനില്‍ ഈമാൻ വച്ചു.

മഹത്വത്തിലേക്ക് അവന്‍ സംവഹിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു.


അടിക്കുറിപ്പുകൾ